Friday, 23 November 2012

LATIH TUBI - Tolak

TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10

Isi jawapan yang betul di dalam petak yang disediakan.

Bahagian ABahagian B7 comments: