Tuesday, 27 November 2012

Latih Tubi - Tolak

Tolak dalam lingkungan 20

A) Dapatkan jawapannya.


B) Dapatkan jawapannya.


C) Warnakan petak yang dapat jawapan yang sama.

1 comment: