Tuesday, 27 November 2012

Latih Tubi - Tolak

Tolak dalam lingkungan 20
 Lengkapkan ayat matematik berikut.


Bahagian ABahagian BBahagian C

1 comment: