Tuesday, 27 November 2012

Latih Tubi - Tolak


Tolak dalam lingkungan 20

A) Tandakan tik untuk ayat matematik yang mendapat jawapan yang betul.
   

B) Dapatkan jawapannya.
 
  

C) Lengkapkan garis nombor berikut.


1 comment: